/random/django/mytestsite/

../
db.sqlite32018-01-22T17:28:06-05:000B
manage.py2018-01-22T17:27:51-05:00542B
mytestsite/